ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო და კერძო სექტორში – ჩვენი დროის მრავალსაუკუნოვანი გამოწვევები

საჯარო ლექცია ადამიანური რესურსების მართვის უძველესი და თანამედროვე მიდგომები შესახებ ეგვიპტის პირამიდების, ჩინეთის დიდი კედლისა და საერთაშორისო კოსმოსური ასოციაციის (NASA) მაგალითების გამოყენებით. პროფესორი კოლვინი ხსნის თუ რატომ და როგორ შენარჩუნდა ადამიანური რესურსების მართვის ძირითადი პრინციპები 4000 წლის შემდეგაც.

როდრიკ კოლვინი ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია. მას გავლენიან საერთაშორისო კვლევით ჟურნალებში გამოქვეყნებული აქვს მრავალი ნაშრომი, რომლებიც შრომით პოლიტიკას, უმცირესობების უფლებებსა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება. ამასთან, იგი კითხულობს ლექციებს ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში საჯარო ადმინისტრიერბის, ადამინური რესურსების მართვისა და საჯარო პოლიტიკის ანალიზის მიმართულებით.